Aktuality

Datum Popis Soubor
10.12.2019 Aktualita z JE Dukovany - vychází Zpravodaj EDU č. 4/2019, toto aktuální k dispozici na webové stránce https://www.aktivnizona.cz/cs/zpravodaj
08.12.2019 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH PLATNÉ OD 15.12.2019- OKŘÍŠKY- ZNOJMO.
08.12.2019 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH PLATNÉ OD 15.12.2019- KŘIŽANOV- STUDENEC.
08.12.2019 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH PLATNÉ OD 15.12.2019- MORAVSKÉ BUDĚJOVICE- JEMNICE.
08.12.2019 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH PLATNÉ OD 15.12.2019-NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ- TIŠNOV
08.12.2019 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH PLATNÉ OD 15.12.2019- BRNO- JIHLAVA
08.12.2019 NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH PLATNÉ OD 15.12.2019- HAVLÍČKŮV BROD-TIŠNOV
08.12.2019 Železniční jízdní řád pro období 2019-2020- popis změn, trasy 250- (Praha)- Havlíčkův Brod-Tišnov (Brno), trasy 256 Ždár nad Sázavou- Nové Město na Moravě- Tišnov, trasy 257 Křižanov- Studenec
08.12.2019 Železniční jízdní řád pro období 2019-2020- popis změn, trasy 240- Brno-Jihlava, trasy 241 Znijmo-Okříšky, trasy 243 Moravské Budějovice- Jemnice
21.11.2019 Od 1.1.2020 bude zahájen sběr použitých rostlinných kuchyňských olejů a tuků na sběrných dvorech společnost ESKO-T, více viz příloha.
23.10.2019 Další číslo elektronického zpravodaje Skupiny ČEZ pro region Jaderné elektrárny Dukovany - Zpravodaj @INFO JE Dukovany č. 6/2019 se souhrnem informací z významných událostí uplynulého období z JE Duk
17.09.2019 Protokol o zkoušce pitné vody 2.9.2019
03.04.2019 Protokol o zkoušce pitné vody 26.3.2019
03.04.2019 První letošní číslo elektronického Zpr@vodaje pro obce zapojené do systému EKO-KOM.
21.02.2019 Nakládání s odpady v obci Studenec-změna svozu

Hledat

Zveme Vás

01.02.2020 Sokolský ples - hraje skupina Lazaret
14.02.2020 Beseda s řidiči
16.02.2020 Ostatky

Aktuality

13.01.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
11.01.2020 Veřejná vyhláška- rozhodnutí, schválení stavebního záměru ,,Silnice III/3997 Okarec- Studenec"
03.01.2020 Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzetí písemnosti.
01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Studenec.
01.01.2020 Obecně závazná vyhláška č. 02/2019 o místním poplatků ze psů
28.12.2019 Schválený rozpočet obce Studenec na rok 2020
28.12.2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Studenec na rok 2020
23.12.2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy ministerstva zemědělství

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI