Obec Studenec

Obec Studenec se nachází 17 kilometrů východně od Třebíče. Svými katastrálními hranicemi sousedí Studenec s obcemi Pyšel, Pozďatín, Smrk, Koněšín, Kozlany, Třesov, Okarec a Častotice. Obec spáduje k Náměšti nad Oslavou, kde je stavební úřad a vyšší občanská vybavenost.

Katastrální území obce leží na jihozápadní Moravě, na sever od údolí řeky Jihlavy v jihovýchodní části okresu Třebíč (na pomezí Českomoravské vysočiny a jižní Moravy), v území zemědělsky, rybníkářsky a lesnicky využívaném. Severní část k.ú. tvoří souvisle zalesněné plochy, rozčleněné údolími toků Okareckého a Maršovského potoka. V severozápadní části jsou plochy rybníků Studenecký a Hlad.

Obec leží ve střední části katastrálního území Studenec v nadmořské výšce 440 až 460 m, počet obyvatel je 556. Asi 2,5 km od obce je železniční stanice Studenec, kde postupem času vznikla průmyslová zóna. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104.

Hledat

Zveme Vás

28.09.2017 Mše svatá
08.10.2017 Trhy auto moto a jiného zboží

Aktuality

22.09.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise.
20.09.2017 Usnesení ze 14. ZO Studenec
20.09.2017 Kotlíkové dotace b)
20.09.2017 Kotlíkové dotace a)
20.09.2017 Kotlíkové dotace c)
20.09.2017 Nedostatečně určitě indentifikovaní vlastníci pozemků v kú Studenec u Třebíče
18.09.2017 Oznámení o dokončení operátu - digitalizovaná katastrální mapa kú. Kozlany
18.09.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranných pásmech nadzemního elektrického vedení.
15.09.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zastavení jiných těžeb než nahodilých a zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
13.09.2017 Rozbor pitné vody z 4.9.2017
11.09.2017 Elektronický zpravodaj Skupiny ČEZ pro region Jaderné elektrárny Dukovany
10.09.2017 Pozvánka na 14. veřejné zasedání ZO Studenec, které se uskuteční 18.9.2017 v 18:30 hodin v budově pohostinství Pokorný ve Studenci
07.09.2017 Výluky na trati Zastávka - Okříšky ve dnech 18.9. - 22.9.2017
07.09.2017 Výluky na trati Zastávka - Okříšky ve dnech 16.9. - 17.9. 2017
07.09.2017 Informace k zateplení ZŠ a MŠ Studenec
05.09.2017 Kam v Třebíči - kulturní akce v září 2017
05.09.2017 Pohotovost stomatologie - září 2017
05.09.2017 Kulturní akce v Náměšti nad Oslavou - září 2017
04.09.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
30.08.2017 Domov pro děti z dětských domovů - nebudete na to sami

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI